ICT-recht Advies

Het ict-recht beheerst de verhouding tussen gebruikers van informatie, communicatie en telematica. Iedereen die zaken doet via internet, een website beheert, programma’s of software ontwerpt of gebruikt, kan te maken krijgen met ict-rechtelijke vraagstukken. Denk aan auteursrecht op websites, webtekst, programma’s en software. Aan contracten of aansprakelijkheid die met of door ict tot stand komen.
Het ict-recht kan een belangrijke rol gaan spelen in je transacties, vooral als je veel (internationaal) zaken doet via internet. ICT en de transacties die middels ICT tot stand komen zijn een specifiek product, onderworpen aan een eigen stelsel van rechtsregels. Niet alleen het nationale recht is van toepassing, maar veelal ook de rechtsregels neergelegd in verdragen en Richtlijnen van de Europese Unie.

Search me zoekt een antwoord voor je ict-rechtelijke vraagstukken.

Tarief: Euro 89,- per uur excl. BTW
en verwijst je evt. door naar een in ict-recht gespecialiseerde advocaat.
email me: eek@search-me.nl
skype: eek.de.graaff of bel 06-13939493 Eek de Graaff, Search me

Geef een reactie